Nensi Benazić

magistra primijenjenih umjetnosti

skulpture

sculptures

namotana žica u oblicima domaćih i divjih životinja

slike

paintings

šarolikost boja i mašte prenesenih na platno uz dodatak linijskih obrisa animalističkih likova

grafički dizajn

Ilustracija akvarelima
dizajnirana ambalaža i logo

Oblikovanje promotivnih materijala (letci, knjige, ambalaža…) s računalnim programima.

Oslikavanje crtežima ili kistom te spajanje u kompozicije na računalu.